T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kırkağaç Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kırkağaç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Refakat Politikamız

Güncelleme Tarihi: 28/02/2018

 • 1-Hastaların yanında Refakatçı kalması, kurumda ağır hasta bakımını gerektiren hizmet birimi bulunmadığı ve tıbbi bir zorunluluk olmak kaydı ile ilgili dal uzmanının lüzum göstermesi ve baştabibin muvafakati ile belirtilen sürece mümkündür.
 • 2-Refakatçılar, mümkün olduğu ve lüzum görüldüğü takdirde kurumun vereceği kimlik kartını taşımak, refakat bitiminde Refakat Kimlik Kartı alınan yere iade etmek durumundadırlar.
 • 3-Kadın servisinde erkek Refakatçı kalamaz.
 • 4-Refakatçılar, tabiplerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Refakatçılara hizmet edilmez.
 • 5-Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçi gereksiz yere kalabalık oluşturacak ve hastanenin işleyişini engelleyebilecektir.
 • 6-Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu iptal edilecektir.
 • 7-Refakatçiler hastaneye ait malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • 8-Huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması gerekmektedir.
 • 9-Refakatçilerin ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmaları, yiyecek-içecek vermeleri veya yatak değişimi yapmaları uygun değildir.
 • 10-Refakatçiler zorunlu haller dışında hastalarının yanından ayrılmamalı dırlar. Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 • 11-Refakatçiler, refakat kayıtlarını yaptırmaları halinde hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 • 12-Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 • 13-Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
 • Hastanızın ve sizlerin sağlığını düşünerek aldığımız bu tedbirler konusunda bizimle işbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz.

HASTANE YÖNETİCİSİ

(Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği-Hastalara Refakat Şekli ve Koşulları-Madde 62)