T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kırkağaç Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kırkağaç Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyon,Vizyon,Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 28/02/2018

MİSYONUMUZ

Sağlık hizmeti sunumunda;
Güler yüzlülüğü,
Kolay erişilebilirliği,
Etkinlik ve verimliliği,
Hakkaniyeti,
Ve nihayet sürekli kalite gelişimini gerçekleştirmek.

VİZYONUMUZ

Emsalleri içinde adı, iyi, güzel ve doğruya dair sıkça anılan,
Çalışan ve hizmet alanların memnuniyetini azami ölçüde sağlayan ve sürdürülebilir, sağlık göstergelerini yükselten örnek sağlık hizmeti organizasyonu ve sunumu

KALİTE POLİTİKAMIZ

İlgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde kurum şartlarının tam ve etkin bir şekilde kullanımıyla hizmet verdiğimiz hastalarımıza hasta hakları doğrultusunda doğru teşhis ve tedavi yöntemleri uygulayarak zamanında, kaliteli, güvenilir, tercih edilen sağlık hizmeti sunmak, hastaların ve çalışanların memnun olacağı sürekli gelişen etkin bir yönetim ve uygulama ana politikamızdır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Kalite ve Üretkenlik; hizmet üretiminde kaliteden asla taviz vermeden sistemli izlemeler yaparak, elde edilen sonuçları, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanmak.
 • Kurumsal verimlilik; modern çağın gereklerine uygun, tüm alanlarda halkla bütünleşen düzenlemeler sayesinde verimli hastane hizmeti sağlayan kuruluş olmak.
 • Hasta hakları; hasta haklarına saygının ön planda olduğu etik kurallara uygun sağlık sunumunun geliştirilerek bölge hastanelerine örnek olmak.
 • Memnuniyet; hem hizmet verdiğimiz hastalarımızın hem de beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın memnuniyetinin ön planda tutulduğu, iletişimin teknoloji ile beraber her alanda aktif kullanıldığı bir kurum polikası geliştirmek.
 • İletişim; Bölgedeki sağlık ve sağlık dışı kurumlarla iyi ilişkiler geliştirerek sağlık hizmetlerine yönelik kampanyalara katılma ve/veya destek olma konusunda işbirliğine gitmek.
 • Eğitim; sağlık hizmetleri eğitimlerinin gerek hasta ve hasta yakınlarına, gerek hasta olmayanlara ulaşmasını destekleyen, bünyesindeki sağlık personellerinin mesleki gelişimleri için gerekli ortam ve kolaylıkları sağlayan, stajyer sağlık personelinin kurum içi mesleki gelişimine katkıda bulunan bölgesinde lider sağlık kurumu olmak temel değerlerimizdir.

KURUMSAL  AMAÇ VE HEDEFLER

1. Sağlık hizmetlerinde bölgede kaliteyi arttırmak amacıyla;

 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin  hasta memnuniyetini karşılayacak şekilde verilmesini sağlamak,
 • Hastanemizde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak,
 • Sağlıkta Kalite Standartlarını eksiksiz bir şekilde tüm birimlere uygulamak. Etkinlik, etkililik, verimlilik, Hasta güvenliği ve Sağlıklı çalışma yaşamını baz alan kalite uyumunu artırmak.

2. Hastane İşletmeciliğinde verimliliği arttırmak  amacıyla,

 • Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle daha uygun alanlara taşınmasını sağlamak,
 • Hastane HBYS sistemini güçlendirmek,
 • Kurum web sayfasının sürekli güncel ve halka hizmet bağlamında eksiksiz kalmasının sağlanması,
 • Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamak.

3. Hastane alt- yapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi amacıyla;

 • Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatların SKS’ye uygun yapılmasının sağlanması,
 • Hastanenin teknik altyapısına yönelik zaman içinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksikliklerinin giderilmesi,
 • Hastanenin görsel alanlarının modernize edilmesi,

4. Pratik eğitim İçin güçlü altyapı oluşturmak amacıyla;

 • Sağlık mesleklerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim , öğretim ve araştırma yapabilecekleri ortamlar hazırlamak,
 • Sağlık mesleklerinin ilgili alanda uygulama yapmalarının teşvik edilmesi,
 • Diğer meslek mensuplarının hastanede staj yapmalarına olanak sağlamak,
 • Eğitimin yoğunlaştırılarak tüm hastane çalışanlarının katılımının arttırılmasını sağlamak.